Vyhraj bezplatné premietanie pre svoju triedu

VÍŤAZMI SÚŤAŽE SÚ:


TOMÁŠ PALKO

FILIP MARKÓČI

HUGO BJALONČÍK

GRATULUJEME!

 

Zadarmo do kina? A s celou triedou? V kine Tatran áno!

VYHRAJ BEZPLATNÉ PREMIETANIE PRE SVOJU TRIEDU A DARČEK PRE SEBA NAVYŠE

Príď do kina Tatran na ľubovoľné premietanie a použitú vstupenku nevyhadzuj. Napíš na ňu svoje MENO A TELEFONICKÝ KONTAKT a vhoď ju do zlosovacej škatule pri východe z kine. Súťažiť môžeš toľkokrát, koľko vstupeniek si v kine Tatran zakúpiš. Zlosovací lístok môže vhodiť aj rodič, ktorý môže súťažiť o bezplatné premietanie pre triedu svojho dieťaťa. 

SÚŤAŽIŤ MÔŽEŠ DO  31.10.2017

Traja víťazi získajú darček pre seba a premietanie pre celú triedu. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky pre bližšie informácie o škole a triede, ktorú navštevujú. Trieda si bude môcť vybrať jedno premietanie z vopred zostaveného zoznamu kina.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

1. Organizátorom súťaže je Mestská informačná kancelária, prevádzka Kino Tatran, so sídlom: Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad 058 01, IČO: 42381193 (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Kino Tatran“). Kontaktná osoba súťaže: Ľubomíra Olejárová

2. Súťaž prebieha v termíne od 1.9.2017 do 31.10.2017 do 00:00 hod.

3. Výhrou v súťaži sú darčeky a bezplatné premietania v kine Tatran.

4. Organizátor súťaže vyžrebuje troch výhercov, ktorí získajú darček a bezplatné premietanie pre svoju triedu.

5. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 3.11.2017.

6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá si zakúpila vstupenku do kina Tatran a využije ju ako zlosovací lístok.

7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť viackrát.

8. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov  3.11. a telefonicky ich požiada o poskytnutie bližších informácií za účelom odovzdania výhry.

9. Osobnú výhru si výhercovia budú môcť prebrať v MIK Poprad. Termín a čas bezplatného premietania je potrebné dohodnúť vopred s manažérkou kina Tatran. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

14. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.