Všobecné obchodné podmienky

Predaj vstupeniek cez internet v kine Tatran Poprad

Pred kúpou vstupeniek cez internet si pozorne prečítajte tento návod a Všeobecne  záväzné podmienky nákupu vstupeniek prostredníctvom internetu, platné v kine TATRAN, námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad.
Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe vstupeniek cez internet.
Na webovej stránke www.kinotatran.sk  sa Vám pod záložkou "Program" zobrazí program  kina s dátumami a časmi premietania. Kliknutím na konkrétny čas predstavenia, ktoré si zvolíte, sa Vám zobrazí plán sedadiel  a obsadenosť na toto predstavenie. Po výbere sedadiel, ktoré označíte a zobrazení ich kúpnej ceny kliknite na "Pokračovať". V následnom kroku  zadajte svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, na ktorú budú vstupenky doručené a zakliknite, že súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa. Vypĺňaniu e-mailovej adresy venujte špeciálnu pozornosť, ak udáte chybnú adresu, vstupenky nemôžu byť doručené a takúto záležitosť nie je možné reklamovať, nakoľko k chybe došlo na vašej strane. V následnom kroku si vyberte formu úhrady - prostredníctvom platobnej karty alebo internet bankingu vybraných bánk, pre každý prípad si zapíšte ID vašej objednávky a zrealizujte platbu.

Po overení platby Vám budú lístky zaslané na zadaný e-mail. Ak vlastníte smartfón, vstupenku v e-mailovom klientovi smartfónu  predložte uvádzačovi pri vstupe do kinosály.  Ak smartfón nevlastníte, vytlačte si vstupenky z priloženého PDF v zaslanom e-maile doma na svojej tlačiarni, alebo na tento účel použite terminál na tlač vstupeniek zakúpených cez internet v priestoroch multikina. Takto vytlačenými vstupenkami sa potom preukážete pri vstupe do kinosály.


Otázky týkajúce sa zakúpených vstupeniek smerujte na  podpora@cinemaware.eu. Pre identifikáciu Vášho nákupu uveďte Vami zadaný e-mail a variabilný symbol Vášho nákupu.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky neboli zaslané na správne zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si zákazník musí uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť MIK Poprad ako prevádzkovateľ kina Tatran.

 

Vrátenie a výmena vstupeniek

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť. Vstupné sa vracia len v prípade, že dôjde k nečakanej evakuácii priestorov kina z dôvodu mimoriadnych udalostí, nastala technická porucha na zariadení kina, nebol dodaný film, nastali dôvody vyššej moci – nečakané mimoriadne udalosti alebo prírodné katastrofy.

Vstupné sa vracia v pokladni kina v priestore MIK Poprad. Pre vrátenie vstupného a identifikáciu konkrétnej vstupenky (vstupeniek),  je zákazník povinný preukázať sa vytlačenou alebo elektronickou formou vstupeniek, za ktoré má byť kúpna cena vrátená.

Vstupné sa vracia okamžite, pokiaľ to technické podmienky umožňujú. V opačnom prípade (napr. pri nefunkčnosti pokladničných systémov potrebných pre overenie vstupeniek) si prevádzkovateľ kina  vyhradzuje právo vrátiť vstupné do 7 dní.

 

Dôležité upozornenie

V prípade, že sa pri kontrole vstupeniek pri vstupe do kinosály zistí, že divák, ktorý sa vstupenkami preukazuje nedosahuje požadovanú vekovú hranicu pre daný film, uvedenú v našom programe, nebude takémuto divákovi  vstup do kinosály umožnený  a nemá nárok na vrátenie vstupného.  Pre tieto účely môže byť divák personálom prevádzkovateľa vyzvaný na preukázanie svojho veku hodnoverným dokladom, vydaným štátnymi orgánmi SR.


Záverečné ustanovenia
Zákazník, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia vstupeniek do kina zákazníkom.